Nové cykloobousměrky v centru

foto dopravní značky v Piaristické

Cykloobousměrky byly vyznačeny v ulici Piaristické, části České a Kněžské. Šíře vozovky pro průjezd je 4,5 metru, v České ulici 4,3 m. Řešena je též krátká cykloobousměrka pro napojení z Jirsíkovy ulice.