Dokumenty

Cyklogenerel

Přílohy

Integrační opatření – výkresy konkrétních lokalit


Zápisy z cykloskupiny

2022

2021

2015

2014


Normy a předpisy

ČSN 73 6110 – Navrhování pozemních komunikací

Další dokumenty města

Územní plán města České Budějovice
České Budějovice mají územní plán z roku 2000, což se negativně podepisuje na schopnostech města systematicky se rozvíjet. V současnosti probíhá práce na novém územním plánu. Proces nicméně provázejí komplikace a není známý termín dokončení tohoto zásadního dokumentu.

Plán udržitelné mobility města České Budějovice
Zkratkou SUMP, jiným názvem Plán mobility, nebo také Strategický plán udržitelné mobility. Vznikl mezi lety 2016 a 2018. Součástí je také pravidelně aktualizovaný akční plán. Poslední aktualizace proběhla v září 2022. SUMP řeší městskou mobilitu komplexně napříč dopravními módy.

Strategický plán města České Budějovice
V současné době bohužel nedostupný strategický dokument města, řešící období 2017–2027.

Adaptační strategie na změnu klimatu
V roce 2022 město schválilo strategii, která řeší prvky pro adaptaci na změnu klimatu. Řeší jednotlivé lokality města a doporučuje zásady pro jejich úpravy. Důraz je kladen na zeleň, vodní prvky a reaguje zejména na nejvíce se přehřívající místa ve městě.

Dokumenty Jihočeského Kraje

Strategie BESIP Jihočeského kraje 2021–2030

Koncepce rozvoje cyklistiky a cyklodopravy v jihočeském kraji pro období 2021 – 2027

Koncepce rozvoje cyklistiky a cyklodopravy v JčK – Akční plán 2021 – 2023

Dokumenty České Republiky

Strategie BESIP 2021–2030