1. etapa cyklostezky Suchomelská je otevřena

foto suchomelská cyklostezka

Zhotovitel projektu: ZESA s r.o.
Investor: Statutární město České Budějovice
Termín stavby: duben 2021 – listopad 2021


Smíšená stezka pro chodce a cyklisty začíná u mostu přes Dobrovodský potok nedaleko obchodu Sconto. Vede po levém břehu potoka a končí u bývalého brodu blízko areálu Bosch, kde je připojena na Suchomelskou ulici.

Stezka má základní šíři 3 metry, se zúženími kvůli nevykoupeným soukromým pozemkům. Stezka nebude osvětlena. Oproti tomu nechybí zábradlí, kterého je zde souvislých 600 metrů a jeho vzhled rozhodně není nijak atraktivní.


Vodorovné značení říká, že chodci mají jít u levé strany. Toto značení je na smíšené stezce nesprávné a mělo být provedeno dle správné normy, nebo zcela vypuštěno jako nadbytečné. U sjezdů do pole pro zemědělskou techniku je navíc další druh značení. Které je v této podobě příliš malé a nečitelné.


Na obou koncích stezky jsou vyvýšené zpomalovací prahy z žulových kostek. Zastáváme názor, že taková věc na stezky nepatří a jen znepohodlňují cestu. Nejvíce samozřejmě osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Pro jízdu na kolečkových bruslích bude takový práh nebezpečný.

Žádné předpisy tyto prahy nedoporučují, ba naopak. Bohužel projektanti ZESA tyto zakreslují – podobně např. na 1. etapě stezky mezi Zliví a Municemi, kde však byly alespoň zapuštěny do roviny se stezkou.

2. etapa bude navazovat na severu a připojí stezku po pravém břehu Vltavy.