Rozpočet města na rok 2023

Byl schválen rozpočet města na příští rok. Co z něj vyčteme o rozvoji aktivní mobility?

Opravy

Dojde k výměně pochozí výdřevy dřevěné lávky na Sokolský ostrov u Solné brány. Po letech budou vyměněny vyžilé trámy za nové. Stejná výměna proběhne i na chodníku na severní straně Dlouhého mostu (jižní chodník byl opraven v roce 2022).

Dřevěná lávka na Sokolský ostrov

Dokončena bude revitalizace parku Dukelská a nově vedená stezka skrz něj. Bude odkloněna obloukem od řeky Malše tak, aby na nábřeží vznikly pobytové schody s chodníkem.


V plánu pro příští rok je také vykoupení pozemků podél řeky Malše od pivovaru Samson, kde dojde k rozšíření nevyhovující stávající úzké stezky, s povrchem roztrhaným od kořenů stromů.

Úzká stezka za pivovarem Samson na levém břehu Malše

Stavby

V roce 2023 bude zahájena druhá etapa spojky Branišovská – Na Sádkách, navazující na nyní dokončovanou okružní křižovatku, jejíž součástí je stavba smíšených stezek po obou stranách nové silnice.

Výkres spojky Branišovská – Na Sádkách

Brzy bude zahájena stavba parkovacího domu Dlouhá louka u sportovní haly. V něm bude krytý prostor s kapacitou až 100 jízdních kol. Zároveň bude napojen na stávající síť stezek rozšířením stávajícího chodníku. Vzniknou zde také první dva sdružené přechody pro chodce a přejezdy pro cyklisty.

Napojení parkovacího domu stezky pro chodce a cyklisty

Mimo to probíhá stavba stezky pro chodce a cyklisty podél dálničního přivaděče v Mladém (Zanádražní komunikace, etapa 5) a v příštím roce bude dokončeno propojení Budějovic se Včelnou v rámci stavby Jižní tangenty.

Křížení mnoha módů dopravy mezi Budějovicemi a Včelnou

Postupuje také stavba dálnice D3 a věříme v postupné navracení propojení s východním okrajem města a okolím. Na novou stezku na Dobrou Vodu si ale ještě počkáme, povede přes tunel Pohůrka.

Modře budoucí vedení stezky mezi Budějovicemi a Dobrou Vodou,
červeně dočasná stezka přes staveniště.
© OpenStreetMap přispěvatelé

Na co se nedostane

Odložena bohužel bude realizace cyklopruhů na Novohradské ulici mezi železničními přejezdy, navazující na již existující etapu. Taktéž ještě nebudou realizovány plánované stavby smíšených stezek pro chodce a cyklisty Labská (včetně doplnění přejezdu pro cyklisty přes silnici I/20) a Plynárenská. V rozpočtu není zmíněna ani odkládaná oprava povrchů a mobiliáře na Lannově třídě. Opravy povrchů pak rychle vyžadují zejména některé stezky ve Stromovce.

Stezka Plynárenská
© OpenStreetMap přispěvatelé
Stezka Labská
© OpenStreetMap přispěvatelé