Branišovská – Na Sádkách

Byla otevřena část západního vnitřního okruhu městem. Silnice spoojující sídliště Máj s oblastí Švábova Hrádku, jejíž součástí jsou oboustranně vedené smíšené stezky pro chodce a cyklisty. Zde je naše zhodnocení.

Zhotovitel projektu: ZESA s r.o.
Investor: Statutární město České Budějovice a Jihočeský kraj
Termín stavby: květen 2022 – prosinec 2023


Stručně

Takhle nějak vypadá průjezd na kole. Třikrát sesednout a kličkovat po chodnících.
Při jízdě autem máte hladký průjezd, jen na okružní křižovatce dáváte přednost.

Zastávky MHD

Součástí propojení jsou dva páry zastávek MHD. Na celkovou velkorysost stavby je překvapující uspořádání zastávek. Vyčkávací plocha pro cestující je od stezky oddělena zábradlím, přičemž jsou ponechány pouze dva úzké průchody na jejích koncích.

Přístřešek zastávky je pak umístěn za stezku pro chodce a cyklisty. Při tom jak se dbá na zábradlím oddělenéí nástupiště, je toto kolizní řešení podivné. Pokud musí být nástupiště odděleno zábradlím, máme lepší příklad např. na Zavadilce, nebo zanádražní komunikaci s přístřeškem hned na zastávce. 


Křižovatky a přechody

Bohužel je všude nutné sesednout z kola a převést jej po přechodu, či místě pro přecházení. Takové řešení je obzvlášť smutné a jednoznačně špatné. 


Nevhodný povrch stezek

Z neznámého důvodu jsou stezky dlážděné betonovou zámkovou dlažbou. To znemožňuje jízdu na kolečkových bruslích. Pokud musí být stezka dlážděna, je vhodné použít dlažební kostky bez sražených hran. Taková dlažba je mnohem hladší. 


Nájezd z ulice Na Sádkách

Před zahájením stavby jsme měli podnět na doplnění nájezdu na stezku z ulice Na Sádkách. Šlo by o snížení obruby a napojení chodníku. Nepodařilo se jej doplnit, každopádně jej lze doplnit dodatečně. 

Návrh řešení plynulého nájezdu ve srovnání s nynější zajížďkou.

Branišovská

Jihočeský kraj spolu s městem chystá rekonstrukci Branišovské. Vzniknou zde cyklopruhy a při té příležitosti lze doplnit napojení na stezky podél nové silnice. Budeme se snažit o umožnění jízdy na kole přes přechody pro chodce a chodníky okolo okružní křižovatky. Jízda na kole na okružní křižovatce je nebezpečná (důvody např. zde) a rozhodně není komfortní pro nikoho z účastníků provozu.