Architektonická soutěž na most Kosmonautů

Minulý týden vyhásil Jihočeský kraj architektonickou soutěž o návrh mostu Kosmonautů v Českých Budějovicích. Stávající most bude zcela odstraněn a nahrazen novým. Všechny podklady jsou ke stažení na Tenderaréně. Ze zadání vyplývají některé parametry. 


Zobrazit větší mapu

Stezky podél Malše

V současnosti vedou po obou stranách Malše smíšené stezky pro chodce a cyklisty a tento most podcházejí. Šíře každé stezky je zhruba 3,5 metru. Mělo by dojít ke zvýšení světlé výšky pod mostem, jelikož současný stav (2,1 metru) neodpovídá normám. Nová světlá výška na stezkách by tedy měla být 2,5 metru, přičemž norma doporučuje 3,5 metru. Zvýšení bude dosaženo zejména subtilnější konstrukcí mostovky.

Nová konstrukce by již neměla mít podpěry mezi stezkou a řekou. Rozpětí mostu by mělo být minimálně 45 metrů, což i v současném stavu s podpěrami zahrnuje obě stezky. 


Příčný profil mostu

Dle zadání bude most převádět tři jízdní pruhy, oboustranné chodníky a alespoň na jedné straně obousměrnou stezku pro cyklisty / společnou stezku pro chodce a cyklisty. Mělo by být navrženo napojení stezek na Mánesovu ulici. Toto napojení je v současnosti pomocí sníženého obrubníku na třech místech ze čtyř.


Co říká Cyklogenerel?

Městský cyklogenerel navrhuje na Mánesově ulici v úseku mezi Lidickou a Novohradskou vyhrazený cyklopruh po obou stranách komunikace. Toto nebylo akceptováno při rekonstrukci ulice v roce 2019. Šance tedy bude opět až při větší rekonstrukci vozovky spojené s posuny obrub. Na několika místech by bylo nutné vozovku rozšířit na obou stranách o 0,5 metru. Realizace ochranných cyklopruhů je však zřejmě možná bez stavebních úprav, pouhou úpravou dopravního značení (cyklogenerel vznikl před existencí ochranných cyklopruhů dle TP179). 


Cyklopruhy

Realizací cyklopruhů v profilu Mánesovy ulice by došlo k zásadnímu zlepšení bezpečnosti i komfortu jízdy na kole. Díky cyklopruhům by bylo možné Mánesovu projet plynule i v každodenní dopravní špičce, aniž by došlo k omezení motorové dopravy. 

Naprosté minimum pro cyklodopravu by na Mánesově měly vzniknout ochranné cyklopruhy, které lze realizovat při současné šíři vozovky. Na vyhrazené cyklopruhy by byl most připraven, pokud by šířka vozovky byla 12,5 metru. Tedy z každé strany o 45 cm širší, než je v současnosti. To není mnoho a rozhodně to je možné. 

Cyklopruhy pouze na mostě Kosmonautů by samy o sobě také umožnily bezpečné propojení se stezkami podél řeky Malše. Cyklista by při napojování se na Mánesovu najížděl přímo do vyhrazeného pruhu, nedával by přednost motorovým vozidlům a eliminovalo by se riziko kolizí. 

Při realizaci cyklopruhů pak také klesají šířkové nároky na oddělené stezky mimo vozovku. Rozhodně by nebyla nutná oddělená stezka pro cyklisty, dost možná (s ohledem na intenzity chodců a cyklistů) by stačil režim chodníku s povoleným vjezdem cyklistů šířky 2 metry.