České Budějovice mají bezpečné propojení se Včelnou!

Zhotovitel projektu: PRAGOPROJEKT a.s., ateliér České Budějovice
Investor: Jihočeský kraj
Termín stavby: březen 2021 – červen 2023


Dočkali jsme se zprovoznění části Jižní tangenty, obsahující složitou křižovatku mezi Budějovicemi a Včelnou. Kříží se zde silnice, železnice i smíšená stezka pro chodce a cyklisty. Doposud v daném úseku bezpečné stezky neexistovaly a bylo nutné projíždět po nebezpečné silnici.

Snímek z Google StreetView. Zachycen původní stav silnice II/143 mezi Budějovicemi a Včelnou.
Původní silnice byla značně nebezpečná, obtížný byl nájezd i sjezd.

Nová stezka je napojena na stávající stezky podél Lidické třídy směrem do Českých Budějovic, na silnici do Včelné a také na silničku vedoucí podél železniční tratě do Boršova.


Zobrazit větší mapu

Stezky pro chodce a cyklisty mají šíři 3 metry. Povrch je asfaltový, v prostoru u lávek použita zámková dlažba. Ta má bohužel zkosené hrany, což tvoří zbytečně hrbolatý povrch. Pro stezky je mnohem lepší rovná dlažba. Přejezdy přes mostní závěry jsou překryty plechem se značným propadem, což pohodlí také nepřidává. Všechny stezky jsou osvětlené a je na nich vyznačena středová čára.

Video průjezdu před dokončením.

Přechod pro chodce

Zásadním nedostatkem je nutnost sesedat při překonání silnice na Včelnou. Projekt sice počítal s vyznačením sdruženého přechodu pro chodce a přejezdu pro cyklisty, ale Dopravní inspektorát Policie s řešením nesouhlasil. Krajský úřad sice názor policie nesdílí, ale ustoupil. Přestože projektovou dokumentaci připravovali zkušení projektanti dle platných předpisů a Policie nemá žádný validní argument proti tomuto dopravnímu značení.

Fotografie přechodu pro chodce
Výřez textu z projektové dokumentace popisující sdružený přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty.
Popis křížení dle projektové dokumentace, v průběhu přípravy stavby bohužel změněno.
Fotografie přechodu pro chodce ze strany Budějovic
Třešničkou pak je nesmyslné ukončení cyklotrasy, jakožto orientačního značení. Proč v daném místě tyto přeškrtlé tabulky jsou, netušíme. Byly však zakresleny už v projektu.

Napojení na Boršov

Líbí se nám, že zásahy Policie přežilo alespoň napojení na Boršov, kde je vyznačeno napojení ukázkově dle TP179 bez zbytečností. Napojení na Boršov ještě není otevřené, čeká se na otevření navazující silnice. Byl zde nakreslen výjezd z cyklostezky dle TP179, ale následně byl zamalován černou barvou. Jestli bude po dokončení značení obnoveno nevíme. Byli bychom rádi.

Fotografie napojení stezky na silnici pokračující do Boršova.

Napojení na Roudné

Zapomnělo se bohužel na napojení na silnici do Roudného, která je cyklisty též hojně využívána. Pro tento směr je nyní jediná možnost jízda po silnici přes okružní křižovatku. Mimo značnou nebezpečnost průjezdu danou okružní křižovatkou jde ve směru od ČB o značnou zajížďku.

Skica v mapě Openstreetmap ukazující směr jízdy na Roudné.

Napojení na Roudné by však alespoň dodatečně vzniknout mělo, do konce roku 2022 byla zpracovávána studie možného vedení. (https://smlouvy.gov.cz/smlouva/20558823) Studii zatím nikdo nezveřejnil. 


Celkově jde o turisticky i dopravně důležitou stavbu, která umožní mnohem větší části Včelenských dojíždět do Budějovic bezpečně, zdravě a bez aut. Snad se dočkáme i polidštění Lidické třídy, která je stále uzpůsobena hlavně automobilům.

Fotografie z Lidické, kde cyklista jede slalom mezi zelenými balisetami.