Rozpočet města na rok 2024

Titulní strana rozpočtu

Rada města v pondělí 27. listopadu schválila návrh rozpočtu na příští rok. V prosinci bude předložen zastupitelstvu města. Tak jako minulý rok sepisujeme co z něj plyne pro aktivní mobilitu.

Nové stezky

Zásadní a nejvíce nákladné jsou novostavby stezek. Pro příští rok jsou v plánu tři stavby.

2. etapa stezky Suchomelská

Smíšená stezka pro chodce a cyklisty bude navazovat na první etapu z roku 2021, o které jsme psali zde: https://cyklobudejovice.cz/2021/11/1-etapa-cyklostezky-suchomelska-je-otevrena/

Stezka Plynárenská – El. Krásnohorské

Do realizace bude posunuta také stezka důležitá pro Suché Vrbné. Taktéž smíšená stezka pro chodce a cyklisty, povede po původní železniční vlečce a bude tvořit paralelní trasu vůči Dobrovodské. 

Přeložka cyklostezky u sportovního areálu Vltava

Jediná skutečná cyklostezka vznikne u sportovního areálu Vltava, kde došlo k trvalé uzavírce stezky pro cyklodopravu. Přeložka odkloní cyklodopravu na okraj areálu. Do nových kilometrů stezek bychom tuto stavbu nepočítali, nicméně oddělením pěší a cyklistické dopravy dojde ke zlepšení komfortu.


Rozvoj cyklistiky

Samostatná položka v městském rozpočtu je tradičně Územní rozvoj – rozvoj cyklistiky. Jde zejména o drobné úpravy problémových/kolizních míst a jejich projekční příprava. 

Ilustrační obrázky problémových míst

Zátkovo nábřeží

Projektovat se bude přestavba Zátkova nábřeží, při které dojde k zásadní proměně prostoru. Bude vytvořena snížená náplavka u řeky a na zbylém prostoru v uliční úrovni bude rozšířena pěší zóna. Tento cenný prostor si kultivaci zaslouží a podporujeme jej, budeme hlídat detaily jako je výběr dlažby, které mohou zásadně ovlivnit sjízdnost. 


Stojany pro kola

Rozpočet počítá s padesáti ticíci korun na kolostavy. To je opravdu málo a rozhodně se budeme snažit o navýšení. Dlouhodobě nás trápí nedostatek a nízká kvalita parkování zejména u sportovních zařízení.

Zimní stadion potřebuje kolostavy dlouhodobě

Sluneční ostrov a architektonická soutěž na lávku

V rámci realizace Slunečního ostrova je chystána lávka přes Vltavu. Ta bude přibližně propojovat severní vchod výstaviště s Nerudovou ulicí. Pro příští rok se počítá s náklady na soutěž o návrh této lávky.

Stavební práce budou zahájeny na realizaci samotných ostrovů. Součástí je úprava pravobřežních stezek, které budou dopravně reorganizovány a rozšířeny.


Na co se nedostane

Odložena bohužel bude realizace cyklopruhů na Novohradské ulici mezi železničními přejezdy, navazující na již existující etapu. K odkladu dochází kvůli stavu podzemních sítí, jejichž oprava bude sloučena s realizací cyklopruhů. Taktéž ani příští rok nebudou realizovány plánované stavby smíšených stezek pro chodce a cyklisty Labská a Otavská (včetně doplnění přejezdu pro cyklisty přes silnici I/20).