Park Dukelská otevřen

Zhotovitel projektu: Rusina Frei s.r.o.
Realizační firma: ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.
Investor: Statutární město České Budějovice
Termín stavby: červen 2022 – květen 2023


Na konci dubna byl veřejnosti otevřen revitalizovaný park Dukelská. Podoba vzešla z architektonické soutěže, která se uskutečnila v roce 2019. Hlavním cílem bylo zpřístupnit hranu břehu a z parku udělat místo, kde člověk bude chtít zastavit, posadit se, relaxovat. Podrobné informace jsou na webu www.parkdukelska.cz.


Zobrazit větší mapu

Pro cyklisty je hlavním zlepšením nahrazení původní stezky pro chodce a cyklisty novou stezkou v šíři 3,5 metru. Doposud šlo o úzké hrdlo na vytížené cestě po pravém břehu Malše. Plynulosti provozu prospěje také chodník přímo u řeky, který bude pro mnohé k chůzi atraktivnější, než asfaltová stezka. Tím dochází k částečnému neformálnímu oddělení pěší a cyklistické dopravy.  


Objížďka v průběhu stavby

Během stavby byl park zcela uzavřen. Jsme rádi, že vyznačená obchozí a objízdná trasa byla na náš podnět upravena a nebyla vedena přes nebezpečné křižovatky Dukelské s Lidickou a Mánesovou. Objížďka přes stezky na druhém břehu Malše je totiž bezkolizní a hlavní komunikace kříží mimoúrovňově.


Objížďky byly vyznačeny hodně punkově…


Výjezd do Alešovy ulice (napojení na trasu E)

Zůstává zachováno napojení do křižovatky Dukelské s Alšovou. Připojení na stezku podél řeky je plynulé s dostatečnými oblouky. Vjezd do křižovatky je rozhledově přívětivý a bezpečný. V tomto místě začíná městská cyklotrasa E vedoucí do Suchého Vrbné.

Stezka je tu velkoryse široká, není zjevné proč je úsek extra vyznačen jako stezka pro cyklisty. Chodci tu budou přinejmenším chodit od kolostavů a pochybuji, že by místo obcházeli přes chodník. Úsek by klidně mohl být ve smíšeném režimu a dopravní značky spolu s taktilní dlažbou mohou být odstraněny.
Hranice stavby byla mezi parkem a chodníkem podél Dukelské, tudíž nešťastného zpomalovacího prahu přímo u napojení do vozovky se netýkala a nedošlo k žádné úpravě. Dopravní značení je zde dostatečné, přednost je účastníkům provozu jasná a není potřeba zde mít tuto překážku.

Napojení by mělo být skvělou inspirací např. pro vyřešení křižovatky Jar. Haška a Holečkovy, kde je stále zábradlí a nedaří se realizovat stavební úpravy, které by situaci vyřešily. Přestože jde o obdobnou lokalitu, kde je plošně zavedena zóna 30 a křižovatka je vybavena zpomalovacími polštáři.


Výjezd do ulice U Tří lvů

Napojení na ulici U Tří lvů zůstává i nadále pouze pro pěší. Chodník je ale dostatečně široký a výhledově na něm bude možné legalizovat jízdu na kole. Zvlášť důležité to bude, až se povede v ulici U Tří lvů stanovit cykloobousměrku.


Kolostavy

V parku jsou umístěny stojany pro kola v jednom stojanovém hnízdě u vyústění do Alšovy ulice. 

Stojany mezi sebou nemají dostatečnou rozteč, takže se mezi ně nevejdou dvě kola. Při tomto počtu stojanů by kapacita byla 32 jízdních kol, ale v této podobě je to pouze 18 kol. Současný prostor mezi jednotlivými stojany je 60 cm. Pokud každý druhý vyjmeme, kapacita se téměř nezmění (klesne o dvě kola) a vyjmuté stojany použijeme jinde. 

Doporučujeme tedy městu dodatečnou úpravu přesunem sudých stojanů na jiné místo, např. k budoucímu dětskému hřišti, nebo k jiným vstupům do parku. Samozřejmě po dohodě s autory parku.

TP179 doporučují rozteč jednoho metru.

Dopravní značky

Vizuální dojmy parku kazí dopravní značky. Opravdu potřebujeme u napojení dlážděného chodníku na asfaltovou stezku pro chodce a cyklisty osazovat dopravní značku říkající, že skutečně jde o chodník? 

Bohužel v projektové dokumentaci nebyl požadavek na zmenšenou variantu dopravního značení a ani žádný odbor magistrátu města tento požadavek nevznesl. Přestože předpisy toto umožňují, je to investičně i údržbově levnější a i s odborem dopravy jsme v této věci ve shodě.

Nepochopitelný je pak způsob zavěšení značek na jeden sloupek tak, že jsou pod sebou. Značky by měly být v jedné výšce smontované k sobě zády. Jde o běžné řešení, používané i v Budějovivích.


Možná bychom měli doplnit značky na všechna nároží ve městě, aby bylo zjevné, že jde o chodník …

Proč je v tomto případě každá značka na svém sloupku a proč nejsou zavěšeny na lampu VO? Nevíme. 

Videoprůjezd celým parkem